Pågående driftstörning i klienthanteringstjänsten

Vi har just nu en driftstörning i klienthanteringstjänsten. Det innebär att man inte kan installera datorer eller program.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl 15.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se