Åtgärdad driftstörning i Zoom

Zoom fungerar nu normalt.