Pågående driftstörning i Urkund

Vi har just nu en driftstörning i Urkund. Det innebär att dokument som skickas till Urkund via Cambro inte kommer fram till Urkund för granskning. Detta berör endast Cambro, dokument som skickas in på annat sätt kommer fram och granskas som tidigare. Se https://www.aurora.umu.se/utbildning-och-forskning/stod-till-utbildning/larandestod-och-support/plagiat-och-urkund/ för mer information om hur man kan skicka in dokument för granskning.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se