Pågående driftstörning i klienthanteringstjänsten

Vi har just nu en driftstörning i klienthanteringstjänsten. Det innebär att att man inte kan göra några nyinstallationer. Ominstallationer och övriga funktioner fungerar.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information på måndag kl 10:00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se