Delvis strömlöst i MIT-huset 20 och 21 april

På grund av servicearbeten i byggnaden kommer MIT-huset delvis vara strömlöst under vissa tidpunkter den 20 och 21 april:

  • Måndagen 20/4 mellan klockan 07.00–10.00
  • Tisdag 21/4 mellan klockan 12.00–16.00

Vi vill inte att någon befinner sig i byggnaden under de här tiderna.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se