Pågående driftstörning i UmU Play

Det är fortfarande kapacitetsproblem i UmU Play. Vi har en dialog med leverantören om hur vi kan lösa problemen. Prestanda i tjänsten utökas löpande men användningen ökar i en ännu snabbare takt vilket leder till kapacitetsproblem.

För dig som upplever störningar finns följande rekommendationer:

  • Då de flesta laddar upp material mellan klockan 10.00-15.00 är det bra om du kan ladda upp vid andra tidpunkter på dygnet.
  • Korta ner inspelningar och/eller dela upp inspelningarna i mindre sekvenser där så är möjligt.
  • Där det är möjligt, ladda upp materialet i god tid innan det ska användas.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se