VPN-tjänsten, viktig uppgradering idag

Kl 17:00 idag den 19/3 kommer VPN-tjänsten att uppgraderas för att höja kapaciteten. Detta gör vi för att möta det ökade behovet av att ansluta sig på distans till Umeå universitet.

Ni som är ansluten till VPN vid den tiden kommer att bli utloggade men ni kan ansluta er igen efter ca 15 min.

/Nätdriften