Driftstörningar i nätet

Mellan ca kl 09:50 – 10:25 hade vi störningar i delar av det centrala datanätet. Problemen är nu åtgärdade.

/Nätdriften