Åtgärdad driftstörning på studentwebben

Studentwebben fungerar nu normalt och det fungerar att logga in igen.