Åtgärdad driftstörning i Copyprint

Copyprint fungerar nu normalt.