Kritisk Microsoft Säkerhetsuppdatering

Microsoft har släppt en kritisk säkerhetsuppdatering CVE-2019-0708 (CVSS 9.8) som innebär möjlighet för en fjärrangripare att exekvera skadlig kod via tjänsten Remote Desktop.
Påverkade system är: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows XP och Windows Server 2003.

Rekommendation
Vi rekommenderar att uppdatera sårbara system snarast för att upprätthålla en grundläggande nivå av systemsäkerhet.

Mer information och länkar för nerladdning av säkerhetsuppdatering för berörda system

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0708
https://support.microsoft.com/sv-se/help/4500705/customer-guidance-for-cve-2019-0708
https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2019/05/14/prevent-a-worm-by-updating-remote-desktop-services-cve-2019-0708/

Servrar som hanteras av ITS kommer att uppdateras efter kl 17:00, vilket kan medföra tillfällig driftstörning.
Windows 7 klienter som är anslutna till klienthanteringstjänsten kommer att automatiskt uppdateras under dagen.