Problem med BPS lösta

Problemen med BPS är nu åtgärdade av leverantören.