Åtgärdad driftstörning i Personaladministration

Personaladministration fungerar nu normalt.