Åtgärdad driftstörning i Portalen

Portalen fungerar nu normalt.