Planerad uppdatering av Infocenters ärendehanteringssystem, tisdag, 8/5

Tisdag 8/5 kommer Infocenters ärendehanteringssystem att vara otillgängligt för handläggning av ärenden. Orsaken till detta är att systemet uppgraderas. Under denna period kommer det inte gå att logga in i systemet. Det är dock fortfarande möjligt att rapportera in ärenden via webbformulär, telefon och besök i Infocenter. Ärenden som rapporteras in via webbformulär kommer dock inte att handläggas förrän systemet åter är tillgängligt.

Har du frågor? Kontakta Infocenter
www.umu.se/om-universitetet/kontakt