Åtgärdad driftstörning i Infoglue

Webbpubliceringssystemet Infoglue fungerar nu normalt.