Planerad redundanstest av universitetets internetförbindelse den 27/10

Torsdagen den 27/10 mellan kl 20:00 – 22:00 kommer en redundanstest att genomföras på universitetets internetförbindelse. Under den tiden kan det uppstå korta avbrott på internettrafiken.

Umeå universitet har två stycken förbindelser till internet via SUNET som i sin tur knyter ihop datatrafiken för alla universitet och högskolor i Sverige och även ser till att vi når övriga världen.

SUNET:s nuvarande lösning är på väg att ersättas av en ny vilket innebär att vi från dagens två förbindelser på vardera 10 Gbit/s ökar kapaciteten till 100 Gbit/s. Dessa förbindelser är redundanta för varandra vilket innebär att blir det problem med en av dem fortsätter internettrafiken utan avbrott på den andra. I samband med att vi nu flyttar över trafiken till den nya lösningen ska vi testa den funktionen för att se att allt fungerar som det är tänkt. Går allt som det ska kan vi därmed permanent flytta över trafiken till den nya lösningen och påbörja avvecklingen av den gamla som vi haft sedan 2007.

/Nätdriften