Planerat avbrott på delar av datanätet tisdagen den 27 september, kl. 20.00–24.00.

Tisdagen den 27 september mellan kl 20-24 sker ett planerat avbrott både på det fasta- och trådlösa datanätet i MIT-huset, Förvaltningen, Universum/Aula Nordica, Vårdvetarhuset och Lars Färjare. De centrala tjänsterna berörs ej av avbrottet.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se