Angående problem att ansluta sig till eduroam på NUS

NUS har försökt åtgärda problemen men tyvärr kvarstår de och vi felsöker vidare tillsammans med dem. Vi har i nuläget inte någon tidsplan på när det kan vara löst.

Det innebär att det fortsättningsvis kan krävas flera inloggningsförsök innan man kan ansluta sig till eduroam på NUS. Vi beklagar de störningar det innebär.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se