Åtgärdad driftstörning i Infoglue-editorn

Webbpubliceringsverktyget Infoglue fungerar nu normalt.