Planerad åtgärd påverkar Umeå universitets nät och IT-tjänster torsdag 26/11, kl 22.00-24.00

Ikväll, torsdag med start kl 22.00 görs ett arbete för att åtgärda ett potentiellt allvarligt fel i datanätet. Arbetet beräknas vara färdigt vid midnatt.

Åtgärden påverkar alla IT-tjänster, samt fasta och trådlösa nätet, vilket innebär att de under denna tid inte är tillgängliga.