Åtgärdad driftstörning i Infoglue-editorn

Infoglue-editorn fungerar nu normalt.