Planerat avbrott på datanätet måndagen den 7 september, kl. 22.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 7 september mellan kl 22.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar.

Alla IT-tjänster kommer att beröras.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk