Åtgärdad driftstörning i Klienthanteringen.

Klienthanteringen fungerar nu normalt. Man kan nu installera datorer som vanligt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk