Åtgärdad driftstörning i klienthanteringstjänsten

Klienthanteringstjänsten fungerar nu normalt.