Planerad uppdatering av Auroras samarbetsytor, onsdag den 9 september, kl 18 till 24

Planerad uppdatering av Aurora samarbetsytor den 9/9 från kl 18 till 24. Uppdateringen syftar till att lösa inloggningsproblem för vissa användare och webbläsare. Under tiden kan det vara svårt att nå information och man bör undvika att arbeta i systemet under denna tid. Har du frågor? Kontakta Servicedesk.

Efter 24 kommer Aurora samarbetsytorna att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se