Planerad uppdatering av Aurora samarbetsytor, idag, från kl 18 till 24

Från kl. 18.00 och framåt idag kommer en uppdatering att köras på samarbetsytorna för att komma till rätta med de inloggningsproblem som en del har. Under tiden kan det vara svårt att nå information och man bör undvika att arbeta i systemet under denna tid.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se