Phishing: Kära umu.se användare.

Detta mail kommer inte från Umeå universitet. Bara att slänga i papperskorgen.
This mail was not sent from Umeå University. Just delete it.