Pågående driftstörning i personalkatalogen

Vi har just nu en driftstörning i personalkatalogen på www.umu.se. Det innebär att vissa anknutna personer inte syns i vissa personallistor

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i personalsök på aurora och umu.se

Vi har just nu en driftstörning i personalsök på aurora och umu.se. Det kan innebära att när man söker på en person så får man ingen träff på personens kontaktuppgifter

Problemet är identifierat och löst men det kommer att dröja till den 4/11 innan sökmotorn har indexerat om alla uppgifter och alla uppgifter är sökbara igen

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning på www.umu.se

www.umu.se funkar nu normalt.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

 

Pågående driftstörning på www.umu.se

Just nu går det inte att nå www.umu.se. Vi jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i personalkatalogen på Umu-webben

Vi har just nu en driftstörning i personalkatalogen på Umu-webben. Det innebär att det kan vara svårt att nå personallistor och personvisningar.

Vi återkommer senast torsdag kl. 11 med mer information.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad avbrott påverkar alla IT-system och tjänster, samt tillgång till nät, måndag 14/8, från kl 20-21

Måndag, 14/8 kommer alla IT-system samt tillgång till både fast och trådlöst nät påverkas av ett planerat avbrott. Detta beror på ett planerat arbete från Akademiska hus. Under denna period kommer kan IT-system och tillgång till Umeå universitets fast och trådlösa nät vara svåra att nå.

Efter kl 21 kommer alla IT-system och nätverk fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Infoglue

Infoglue fungerar nu normalt. Sedan i Lördags fick delar av besökarna ett felmeddelande istället för en korrekt sida men det är nu åtgärdat.

Åtgärdad driftstörning på umu.se

Driftstörningen som påverkade viss visning av utbildningsinformation på umu.se är nu åtgärdad och webben fungerar normalt.

Pågående driftstörning påverkar visning av utbildningsinformation på umu.se

Vi har just nu en driftstörning som påverkar hur vi hämtar och visar utbildningsinformation på umu.se. Utbildningsinformation för utbytesstudenter, listor över kurser och program på institutionssidor samt kursplanesök och utbildningsplanesök påverkas. Det innebär att det kan ta lång tid att ladda sidor och i vissa fall visas ett felmeddelande där utbildningsinformationen normalt skulle visas.

Observera att utbildningsinformation som visas på umu.se/utbildning inte påverkas.

Felsökning pågår i bakomliggande system och vi återkommer med mer information senast kl 16.00.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se