Planerat arbete i den virtuella miljön, torsdag 17/9

Torsdag, 17/9 kommer ITS bygga ut den virtuella miljön där ett flertal av Umeå universitets centrala system och tjänster ligger. Arbetet handlar om att öka lagringskapaciteten ytterligare och beräknas pågå under hela torsdagen.

Under denna period kommer du som användare inte att märka av arbetet utan kan fortsätta arbeta som vanligt i dessa system.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad åtgärd av Akademiska hus fredag, 18/9, från 06.30 till 06.45

Fredag, 18/9 kommer kommer Akademiska hus att utföra provning av reläskydd. Detta innebär att elkraften till samtliga fastigheter på Umeå campus utom IKSU kommer att bli strömlösa under max. 15 minuter.

Umeå universitets centrala system och tjänster kommer under tiden att gå på reservkraft och bör ej påverkas av åtgärden.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad åtgärd i Cambro, från onsdag 16/9 kl 21.00 till torsdag 17/9 kl 09.00

Onsdag, 16/9, kl 21.00 kommer Cambro att påverkas av en planerad åtgärd. Detta för att åtgärda den senaste tidens driftstörningar i systemet och förebygga att fler uppkommer.Under denna period kommer Cambro inte att vara tillgängligt. Efter torsdag, 17/9 kl 09.00 kommer Cambro att fungera normalt igen.
Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Cambro: Planerat driftstopp tisdag 25/8 kl 7-10

Tisdag den 25/8 sker underhåll av Cambro mellan kl 7-10. Under denna period kommer det inte att gå att logga in i eller använda systemet.

Tuesday, August 25, there will be maintenance on Cambro. This will occur between 7-10. During this period it may not be possible to log in to or use the system.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Cambro: Planerat driftstopp fredag 21/8 kl 7-8

Fredagen den 21/8 sker underhåll av Cambro mellan kl 7-8. Under denna period kommer det inte att gå att logga in i eller använda systemet.

Friday, August 21, there will be maintenance on Cambro. This will occur between 7-8. During this period it may not be possible to log in to or use the system.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Uppdatering av Cambro avslutas som planerat kl 16.00 idag, 11/6

Den databaskonvertering i Cambro som såg ut att ta längre tid än beräknat slutfördes i tid. Det innebär att uppdateringen av Cambro kommer att avslutas som planerat kl 16.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

 

Försening i planerad åtgärd för Cambrouppdatering

På grund av en databaskonvertering som tar längre tid än beräknat försenas cambrouppdateringen något.

Vi återkommer med mer information senast kl 16.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Cambro: Planerad uppdatering torsdag 11/6

Torsdagen den 11/6 sker underhåll av Cambro mellan kl 7-16. Under denna period kommer det inte att gå att logga in i eller använda systemet.

Thursday, June 11, there will be maintenance on Cambro. This will occur between 7-16. During this period it may not be possible to log in to or use the system.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Cambro: Planerad uppdatering INSTÄLLD

Torsdagen den 4:e juni har en planerad uppdatering av Cambro aviserats. Den är återkallad och Cambro kommer vara tillgängligt för användning.

Thursday, june 4th, the scheduled maintenance has been cancelled. Cambro will be up and running as usual.

Har du frågor? Kontakta servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Cambro: Planerad uppdatering torsdag 4/6, kl 6-7

Torsdagen den 4/6 sker underhåll av Cambro mellan kl 6-7. Under denna period kommer det inte att gå att logga in i eller använda systemet.

Thursday, June 4, there will be maintenance on Cambro. This will occur between 6-7. During this period it may not be possible to log in to or use the system.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se