Planerad uppdatering av Survey & Report, onsdag 20/4 07.00-07.30

På onsdag morgon ca 07.00-07.30 kommer en uppdatering ske av Survey & Report. Under denna tid är det inte möjligt att arbeta i systemet. Under uppdateringen kommer det även att uppstå störningar då enkäter skall besvaras. Störningarna omfattar även kursvärderingar i Canvas.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk