Pågående störningar i central infrastruktur

Vi har för närvarande störningar i den centrala IT infrastrukturen, felsökning pågår.