Förändringar i inloggningstjänsten, tisdag 7/12 kl. 7.00-7.30

Den 7/12 klockan 07.00 kommer inloggningens utseende att förändras för vissa tjänster som kräver multifaktorautentisering, till exempel Skyddade dokument. Förändringen innebär att efter inloggning med Umu-id och lösenord kommer användaren att behöva välja mellan Freja eID+ och Microsoft Authenticator som andra faktor, se bild nedan.

För dig som tidigare aktiverat MFA med mobil enhet eller dosa blir den enda skillnaden att du behöver välja alternativet ”Logga in med Microsoft Authenticator” för att komma vidare. För Office 365 blir det ingen förändring vid inloggning.

Det kan uppstå störningar medan förändringen sker mellan kl. 7.00 och 7.30.

Här finns en manual för hur du loggar in med Freja eID+, https://manual.its.umu.se/logga-in-och-verifiera-dig-med-freja-eid/.

Läs mer om Freja eID+ här, https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/it-och-digitala-tjanster/umu-id/sakrare-inloggning/freja-eid/.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Introducing Freja eID+ as MFA on the login service

December 7th at 7.00 the login of the systems that requires multifactor authentication, for example at Secure storage space (Skyddade dokument), will change looks.

The change means that after you’ve logged in with your Umu-id and password, you can choose to identify with either Freja eID+ or Microsoft Authenticator as multifactor. Here is a manual for how to log in with Freja eID+, https://manual.its.umu.se/en/freja-eid/. Office 365 will not be affected by the change.

For those of you who have previously activated MFA, with either Microsoft Athenticator on a mobile device or using a hardware token, select the ”Sign in using Microsoft Authenticator” option to proceed.

There may be some disturbance between 7.00-7.30 on the login service.

Do you have any questions? Contact Servicedesk
www.umu.se/en/servicedesk/