Planerad teknisk service på datanätet den 29 maj kl 08-22

Lördagen den 29 maj kl 08.00–22.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Under tiden för arbetet kan de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.umu.se/servicedesk