Åtgärdad driftstörning i Moodle

Moodle fungerar nu normalt.