Uppdatering av tjänsten skyddade dokument (tidigare Trygg Filyta)

Tjänsten skyddade dokument (tidigare Trygg Filyta) genomgår uppdateringar och underhåll.  

Detta innebär att störningar i tjänsten kan inträffa mellan 0930-1630.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk