Åtgärdad driftstörning i virtuella miljön

Den virtuella miljön fungerar nu normalt.