Åtgärdad driftstörning i Primula och PASS

Primula och PASS fungerar nu normalt.