Åtgärdad driftstörning i synkroniseringstjänsten (Kardia)

Kardia fungerar nu normalt.