Planerat underhåll av Aurora, söndag den 10 februari, mellan klockan 18:00 och 20:00

Den 10 februari mellan klockan 18:00 och 20:00 kommer Aurora att påverkas av ett underhåll. Auroras system för att läsa och redigera dokument kommer då att uppdateras, vilket innebär att den tjänsten under vissa perioder kommer att vara svår att nå. I övrigt kommer Aurora att fungera normalt. Om du under den här perioden behöver tillgång till innehållet i dokument så kan man ladda ner det via alternativen som finns under ”prickarna”.

Efter 20:00 den 10 februari kommer Aurora att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se