Fortsatt driftstörning i Exchange för Mac-användare

Vi har driftstörning i Exchange för Mac-användare som använder Apple Mail på Mac eller Outlook för Mac. Det innebär att du inte kan använda dessa klienter för att hämta och skicka e-post. För att komma åt din e-post rekommenderar vi att du går via webmail (https://webmail.umu.se) medan problemet kvarstår.

Orsaken är ett säkerhetshål som är stängt. Problemet är känt av Microsoft och drabbar Exchange 2013 eller senare i kombination med användning av Apple Mail på Mac eller Outlook för Mac.

ITS har jobbat tillsammans med Microsoft med att försöka hitta en lösning som löser säkerhetshålet med bibehållen funktionalitet för klienter som är beroende av EWS (Exchange WebServices), däribland Apple Mail och Outlook för Mac, men ingen lösning är funnen än.

Microsoft arbetar med att ta fram en officiell patch för att lösa problemet och vår ställning nu är att avvakta tills den är tillgänglig.

Ny information kommer när den officiella patchen är tillgänglig.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se