Pågående driftstörning i medgivandetjänsten för studenter

Vi har just nu en driftstörning i medgivandetjänsten för studenter. Det innebär att studenter inte kan se eller ge nya medgivanden.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se