Pågående driftstörning i Infocenters ärendehanteringsystem Flexite.

Det är problem med att logga in i Infocenter ärendehanteringssystem, flexite. En uppgradering gjordes i natt och vi arbetar med leverantören för att åtgärda felet.

Vi återkommer med mer information innan kl. 11.00