Åtgärdad driftstörning i UmU Zoom

UmU Zoom-tjänsten för video-konferens fungerar nu normalt.