Åtgärdad driftstörning i Campuskartan

Hitta på campus/Campuskartan fungerar nu normalt.