Planerad uppdatering och systemarbete i Adobe Connect, Torsdag 28 juni, kl 06.00 – 08.00

Systemarbete och uppgradering till v 9.8.1 av tjänsten Adobe Connect sker:

Datum: 28 juni 2018
Tidpunkt: 06.00 – 08.00
Tjänsten kommer att vara oåtkomlig under uppgraderingen.

Verksamheter som behöver åtkomst till online möten hänvisas Zoomtjänsten (https://zoom.umu.se/).

Ticket nr: http://www.nunoc.org/nunocweb/ticket.php?key=SUNETTICKET-5191
Release notes: https://helpx.adobe.com/adobe-connect/release-note/adobe-connect-9-8-1-release-notes.html

/mediateamet