Pågående driftstörning i flera tjänster och system

Vi har fortfarande en driftstörning som påverkar ett flertal tjänster och system. Driftstörningen beror på en tvingande säkerhetspatch från Microsoft som åtgärdar en allvarlig sårbarhet, och som vi arbetar med att installera på alla servrar.  Ett flertal av våra tjänster och system är redan uppdaterade med patchen, och vi kommer fortsätta arbeta under dagen för att säkerställa att övriga system är uppdaterade. Detta arbete kan innebära fortsatta driftstörningar under dagen då vissa system behöver startas om.

Användare som använder pc-datorer behöver se till att operativsystemet är uppdaterat med senaste uppdateringarna för att åtgärda problemet. Du som har din pc kopplad till ITS Klienthanteringstjänst och får ett meddelande om att starta om din dator, bör göra det så snart som möjligt för att åtgärda problemet.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 12.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se