Pågående driftstörning i ett flertal system och tjänster

Vi har just nu en driftstörning som rör ett flertal system och tjänster. Det innebär att du kan uppleva problem att logga in, eller nå vissa system och tjänster.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 10.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se