Felaktiga varningar i Windows Defender

Till er som har tjänsten ’klienthantering’ så har det under morgonen varnats om filen ’ConfigMgrClientHealth.cmd’

Denna varning kan ni bortse från, det handlar inte om något virus utan det beror på felaktiga definitioner från Microsofts antivirusklient.

Filen är nu undantagen i Windows Defender och ska inte flaggas igen.