Åtgärdad driftstörning i webmailtjänsten

Inloggningen mot webmail fungerar nu igen. Vi kommer dock att behöva göra fler åtgärder så inloggningen kan tillfälligt sluta fungera under dagen men det blir bara korta avbrott i tjänsten. Vi uppdaterar bloggen när felet är helt avhjälpt.